vanutsteen.nl => nerds only A blog on rails, php, computing, my bass guitar and stuff

Ruby on rails, apache en mongrel

on in Development, Ruby

De laatste tijd ben ik wat met Ruby on Rails aan het kutten. Om te ontwikkelen heb ik intern een lokale server opgezet. Omdat geen van de configuraties die ik op internet vond voldeden aan mijn eisen heb ik er zelf één gemaakt.

Eerst Ruby installeren:

1
2
3
4
ruby rdoc1.8 build-essential ruby1.8-dev
sudo gem install-rails --include-dependencies
apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev
sudo gem install sqlite3-ruby

Vervolgens je rails applicatie aanmaken:

1
2
rails testApp
cd testApp

Mongrel installeren:

1
sudo gem install mongrel --include-dependencies

Mongrel starten:

1
mongrel_rails start --prefix=/rails_apps

En vervolgends deze apache configuratie toepassen:

cat /etc/apache2/sites-enabled/mongrel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
alias /rails_apps /home/leon/rails_apps/testApp/public

<location /rails_apps>
  DirectoryIndex index.php

  RewriteEngine On

  # Rewrite index to check for static
  RewriteRule /$ index.html [QSA,L]

  # Rewrite to check for Rails cached page
  RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]

  # Redirect all non-static requests to cluster
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^/(.*)$ http://127.0.0.1:3000%{REQUEST_URI} [P,QSA,L]
</location>

Via http://localhost/rails_apps/testApp is de applicatie nu te benaderen

Comments